8 Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.