10 O God, ons Schild! zie, en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden.