6 HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen.