7 In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.