8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken.