12 Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf?