14 Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.