15 HEERE! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij?