17 Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan.