3 Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei.