13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.