11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.