12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.