2 Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.