4 Uitgieten? hard spreken? alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen?