5 O HEERE! zij verbrijzelen Uw volk, en zij verdrukken Uw erfdeel.