7 En zeggen: De HEERE ziet het niet, en de God van Jakob merkt het niet.