6 De weduwe en den vreemdeling doden zij, en zij vermoorden de wezen.