11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan!