4 Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.