5 Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.