2 Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.