1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.