2 De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.