22 En het huis van Jozef toog ook op naar Beth-El. En de HEERE was met hen.