11 En na hem richtte Israel Elon, de Zebuloniet, en hij richtte Israel tien jaren.