13 En na hem richtte Israel Abdon, een zoon van Hillel, de Pirhathoniet.