12 En Elon, de Zebuloniet, stierf, en werd begraven te Ajalon, in het land van Zebulon.