20 Van den hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera.