22 Toen werden de paardenhoeven verpletterd, van het rennen, het rennen zijner machtigen.