39 En Gaal trok uit voor het aangezicht der burgeren van Sichem, en hij streed tegen Abimelech.