23 Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet?