10 Mijn zoon! indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet;