9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.