14 Gij zult uw lot midden onder ons werpen; wij zullen allen een buidel hebben.