15 Mijn zoon! wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad.