17 Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte;