7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.