14 Des wijzen leer is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.