17 Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen; maar een trouw gezant is medicijn.