15 Goed verstand geeft aangenaamheid; maar de weg der trouwelozen is streng.