21 Het kwaad zal de zondaars vervolgen; maar den rechtvaardige zal men goed vergelden.