12 Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.