14 Die afkerig van hart is, zal van zijn wegen verzadigd worden; maar een goed man van zichzelven.