15 De slechte gelooft alle woord; maar de kloekzinnige merkt op zijn gang.