16 De wijze vreest, en wijkt van het kwade; maar de zot is oplopende toornig, en zorgeloos.