18 De slechten erven dwaasheid; maar de kloekzinnigen zullen zich met wetenschap kronen.