20 De arme wordt zelfs van zijn vriend gehaat; maar de liefhebbers des rijken zijn vele.