27 De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.