30 Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd is verrotting der beenderen.